ໂຮງແຮມ

Tourism

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ສົມຈັນ

ໂຮງແຮມ ສົມຈັນ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ບັດເຊີນ ຈຳໂຮງແຮມ ສົມຈັນ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5-15%

ສະຖານທີຕັ້ງ: ບ້ານ ຮ່ອງແຊງ ເມືຶອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 5559 9960

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ພູເງີນ

ໂຮງແຮມ ພູເງີນ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມ ພູເງີນ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ລວມຕາມໃບບິນ )

ສະຖານທີ: ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5821 6324

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ແສງອິນຄຳ

ໂຮງແຮມ ແສງອິນຄຳ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມ ແສງອິນຄຳ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ.ດອນໜູນ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ.020 2888 8838

Tourism | ໂຮງແຮມ
ເຮືອນພັກເພັດຄຳທອງ ແລະ ຮ້ານນວດ

ເຮືອນພັກເພັດຄຳທອງ ແລະ ຮ້ານນວດ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ເຮືອນພັກເພັດຄຳທອງ ແລະ ຮ້ານນວດ ຢ່າແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ.ໂພນຕ້ອງຈອມມະນີໄຕ້ .ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 7770 2996

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ອານຸລັກ ANOULACK HOTEL

ໂຮງແຮມ ອານຸລັກ ANOULACK HOTEL

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມ ອານຸລັກ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ. ດອນໜູນ ມ.ໂຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 9109 1366

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ສຸກສະບາຍ

ໂຮງແຮມ ສຸກສະບາຍ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມ ສຸກສະບາຍຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ.ໜອງທາໄຕ້ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 030 999 4646

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ວັນມາລີ Vanhmaly Hotel

ໂຮງແຮມ ວັນມາລີ Vanhmaly Hotel

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມ ວັນມາລີ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ.ສີວິໄລ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 030 944 9721

Tourism | ໂຮງແຮມ
ບ້ານພັກຈັນທິດາ

ບ້ານພັກຈັນທິດາ

ບ.ຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 2242 9298

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ພີເອັກທີ

ໂຮງແຮມ ພີເອັກທີ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມ ພີເອັກທີຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 15%

ບ.ຄຳຮຸ່ງ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 5819 9999

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ສັກດາ

ໂຮງແຮມ ສັກດາ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມ ສັກດາ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 15%

ບ.ຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 2221 7702

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ສຸກສະບາຍ

ໂຮງແຮມ ສຸກສະບາຍ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ໂຮງແຮມສຸກສະບາຍ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ.ໜອງທາເໜືອ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Tourism | ໂຮງແຮມ
Vansana Nam Ngum
Tourism | ໂຮງແຮມ
Vansana Vientiane

Vansana Vientiane

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນໂຮງແຮມ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 6%

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: +(856-21) 413 894-5 www.vansanahotel-group.com

Tourism | ໂຮງແຮມ
ໂຮງແຮມ ວັນຊະນະ ຣີເວີຊາຍດ໌

ໂຮງແຮມ ວັນຊະນະ ຣີເວີຊາຍດ໌

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນໂຮງແຮມ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 6%

Vansana Riverside Hotel ; Ban Sithan Nua, Vientiane, Laos PDR. Tel: +(856-21) 252 090-7. www.vansanahotel-group.com

Tourism | ໂຮງແຮມ
Day Inn Hotel ໂຮງແຮມ ເດອິນ

Day Inn Hotel ໂຮງແຮມ ເດອິນ

059/3 Rue Pangkham, P.O. Box 4083, Sisaket Village, Chantabuly District,Vientiane, Lao PDR. Tel: 021 223 848

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube