ບ້ານພັກ

Tourism

Tourism | ບ້ານພັກ
ເຮືອນພັກ ທະນູວັນ Thanuvan Guesthouse

ເຮືອນພັກ ທະນູວັນ Thanuvan Guesthouse

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ເຮືອນພັກ ທະນູວັນ Thanuvan Guesthouse ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ.ໜອງພະຍາ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 5599 9991 - 020 5455 5556

Tourism | ບ້ານພັກ
ເຮືອນພັກ ຜາໄຊ

ເຮືອນພັກ ຜາໄຊ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ເຮືອນພັກ ຜາໄຊ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10%

ບ.ໜອງພະຍາ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 021 771 782

Tourism | ບ້ານພັກ
Kaiamphone Guesthouse

Kaiamphone Guesthouse

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນເຮືອນພັກ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 6%

Kilometre3, Thadeua Rd, Thaphalanxay ( Wat Nak Gnay ), Vientiane, Lao PDR. Tel: (+856 21) 31 41 21, ( +856 20 ) 9990 2275, ( +856 20 ) 5505 0508

Tourism | ບ້ານພັກ
Phonephilom Guest houes    Vientiane Capital

Phonephilom Guest houes Vientiane Capital

ໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນPhonephilom ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ8%

Nongviengkham Village, Xaithany District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: 030 5977 476, 020 5567 9998

    1
Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube