ຮ້ານອາຫານ

Tourism

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານ ລະບຽງ Labieng restaurant

ຮ້ານອາຫານ ລະບຽງ Labieng restaurant

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ Labieng restaurant ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ)

ສາຂາ1: ສວນເຈົ້າອານຸວົງ (ຕະຫຼາດນາຄະຣາດຊີຕີ້); ສາຂາ2: ບ້ານສະຫວ່າງ (4 ແຍກໄຟແດງໂຮງກະຍາສິນ), ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 7883 6699

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ເຮືອແພຖືກໃຈ

ເຮືອແພຖືກໃຈ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ເຮືອແພຖືກໃຈ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ສະຖານທີ່ຄັ້ງ: ບ້ານ ວັດໄຕທ່າ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5569 9335

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານ ນາງມີ

ຮ້ານອາຫານ ນາງມີ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ຮ້ານອາຫານ ນາງມີ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ຮ້ານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 9896 8958

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານ ນາງນ້ຳ

ຮ້ານອາຫານ ນາງນ້ຳ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ຮ້ານອາຫານ ນາງນ້ຳ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ)

ຮ້ານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 9849 6210

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຊົນນະບົດ Sonnabod Cafe and Restaurant

ຊົນນະບົດ Sonnabod Cafe and Restaurant

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ Sonnabod Restaurant ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ລວມຕາມໃບບິນ )

ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5596 6299

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ສວນອາຫານ ລິນດາ

ສວນອາຫານ ລິນດາ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ສວນອາຫານ ລິນດາ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ລວມຕາມໃບບິນ )

ບ້ານ ພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5974 7966

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ສວນອາຫານ ນາວາກະຕູບ

ສວນອາຫານ ນາວາກະຕູບ

ທ່ານມາໃໍຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ສວນອາຫານ ນາວາກະຕູບ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5 - 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ໜອງໄຮ ເມືອງ ຫາດ ຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5499 9990

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານ ໜອງທາວຶວ

ຮ້ານອາຫານ ໜອງທາວຶວ

ທ່ານມາໃໍຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ຮ້ານອາຫານ ໜອງທາວຶວ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 5% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ດອນເເດງ ຕໍ່ໜ້າສວນໜອງທາເຊນໂທຣພາກ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + 030 5232 851

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານ ລີແລັກ Relax vientiane

ຮ້ານອາຫານ ລີແລັກ Relax vientiane

ທ່ານມາໃໍຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ຮ້ານອາຫານ ລີແລັກ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ສີດຳດວນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5544 0724

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ສວນອາຫານ ວັງພະຍາ

ສວນອາຫານ ວັງພະຍາ

ທ່ານມາໃໍຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ສວນອາຫານ ວັງພະຍາ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ໜອງພະຍາ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 2980 1861

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານ ປີ້ງແຊບ Roast Restaurant & Bar

ຮ້ານ ປີ້ງແຊບ Roast Restaurant & Bar

ທ່ານມາໃໍຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ຮ້ານ ປີ້ງແຊບ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ອານຸ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 2222 8128

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ເລີ ປາຕິໂທ້ Le Patitoh

ເລີ ປາຕິໂທ້ Le Patitoh

ທ່ານມາໃໍຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ເລີ ປາຕິໂທ້ Le Patitoh ຢ່າລືມແຈ້ງບັດທອງ Vip Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ດອນປ່າໃຫມ່ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 030 50 82 428

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານກໍ້ນ້ອຍ ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂີງ

ຮ້ານກໍ້ນ້ອຍ ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂີງ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ຮ້ານກໍ້ນ້ອຍ ເຂົ້າປຸ້ນແຈ່ວຂີງ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີຕິດຕໍ່: 020 9865 5462 - 020 5895 6289

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານອາຫານ ມາຊິວ Marchills Music & Restaurant

ຮ້ານອາຫານ ມາຊິວ Marchills Music & Restaurant

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ຮ້ານອາຫານ ມາຊິວ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ບ້ານ ໂນນຫວາຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 7999 8899 - 020 5999 9812

Tourism | ຮ້ານອາຫານ
ສວນອາຫານ ນິລັນດອນ

ສວນອາຫານ ນິລັນດອນ

ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນ ສວນອາຫານ ນິລັນດອນ ຢ່າລືມແຈ້ງບັດ VIP Gold ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 10% ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ສະຖານທີ່: ດ້ານຫລັງ ວິທະຍາໄລການເງິນມີໄຊ ບ້ານຊ້າງຄູ້ ຮ່ອມ 2 ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕດຕໍ່: 020 9536 6984

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube