Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ຫົງຟ້າບຸບເຟ້ Hongfa buffet restaurant

990 READ
ຮ້ານ ຫົງຟ້າບຸບເຟ້ Hongfa buffet restaurant

Donkoi Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR. **( ຮ້ານເຮົາເປີດທຸກມື້ )** ເລີມເປີດແຕ່: 17:00 - 22:30 ໂມງ Tel: 02059299945 FB: ຮ້ານອາຫານ ຫົງຟ້າບຸບເຟ

ຮ້ານອາຫານ ຫົງຟ້າ ບຸບເຟ້ ຍິນດີຕອນຮັບທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມອບຄວາມສຸກ ໃນການກິນບຸບເຟ້ໃຫ້ກັບທຸກທ່ານ ດ້ວຍລາຄາສຸດຄຸ້ມ ເພາະວັດຖຸດິບຂອງພວກເຮົາທີ່ນໍາມາທັ້ງ ສົດ - ໃໝ່ທຸກມື້ ແລະ ມີວັດຖຸດິບ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍປະເພດໃຫ້ທ່ານເລືອກໄດ້ຕາມໃຈ. * ຈ່າຍ 55,000 ກີບ / ຄົນ ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ຜູ້ສູງ120 ເຊັນຕີແມັດຂຶ້ນໄປ * * ຈ່າຍ 30,000 ກີບ / ຄົນ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ຫຼື ສູງ 90-120 ເຊັນຕີແມັດ * * ສໍາລັບ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຕໍ່າກວ່າ 90 ເຊັນຕີແມັດ ແມ່ນກິນຟຣີໄດ້ເລີຍ * ****ທຸກລາຄາບໍ່ຈໍາກັດເວລາ**** **ຂໍຂອບໃຈແຂກທຸກໆທ່ານທີ່ມາອຸດໜູນ**

Fijiwara

Fijiwara

Tourism ຮ້ານອາຫານ

( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ຮ້ານເຄັກ ແສງຕາວັນ Sengtavan Bekery

ຮ້ານເຄັກ ແສງຕາວັນ Sengtavan Bekery

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ເຈ້ຕ້າ ປີ້ງຄູຄັນນາ

ຮ້ານ ເຈ້ຕ້າ ປີ້ງຄູຄັນນາ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ

ຮ້ານອາຫານເອັສ99

ຮ້ານອາຫານເອັສ99

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ຮ່ອມ4 ບ.ທາດຫລວງກາງ ມ.ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Excellency Restaurant

Excellency Restaurant

Tourism ຮ້ານອາຫານ

Phonphanao Village, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR. Open daily 10:00 AM - 22:00 PM Tel: 030 588 1666 Eail: cuisinetao@gmail.com Web: www.excellenecyrestaurant.com

ຮ້ານບຸບເຟ້ທະເລລາວ

ຮ້ານບຸບເຟ້ທະເລລາວ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ບ.ໜອງບົວທອງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 7888 8008

ຮ້ານອາຫານ ເຮືອແພ ເມືອງລາວ

ຮ້ານອາຫານ ເຮືອແພ ເມືອງລາວ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານອາຫານ ສວນນ້ຳພຸ Namphou Prak - KM 0

ຮ້ານອາຫານ ສວນນ້ຳພຸ Namphou Prak - KM 0

Tourism ຮ້ານອາຫານ

Location: Xiengyuen Village, Chanthabouly District, Vientaine Capital Lao PDR. Tel: 021 260963 - 020 58 586 464 Time: 10:30 - 14:00 & 16:00 - 23:00 Facebook: Namphou Park - KM 0 www.namphoupark-km0.com

ຮ້ານອາຫານ JJJL

ຮ້ານອາຫານ JJJL

Tourism ຮ້ານອາຫານ

( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

7 PLUS Restaurant

7 PLUS Restaurant

Tourism ຮ້ານອາຫານ

7 PLUS Restaurant. Phonsaat Village, Xaisettha District, Vientiane Capital Lao PDR. Tel: 021 415 343 ; 030 9169 631

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube