business Construction

SCC ຫຼັງຄາອາລູຊີ້ງ - ປະຕູເຫຼັກມ້ວນ

750 READ
SCC ຫຼັງຄາອາລູຊີ້ງ - ປະຕູເຫຼັກມ້ວນ

* ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີມເຕີມໄດ້ທຸກສາຂາ * ສາຂາ1 ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ Tel: 54343434,77616831; ສາຂາ2 ບ້ານດອນໜູນ Tel:55805354,77789895; ສາຂາ3 ບ້ານໂຊກນ້ອຍ Tel:55518485,28787878; FB: ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳ SCC ແສງຮຸ່ງເຮືອງ

ໂຮງງານ ແສງຮຸ່ງເຮືອງ ອຸດສາຫະກຳ SCC ຫຼັງຄາອາລູຊີ້ງ ທຸກຊະນິດ - ປະຕູເຫຼັກມ້ວນ ທຸກລະບົບ ຮັບປະກັນເລື່ອງຄຸນະພາບດີ 100% ເພາະສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແມ່ນນຳເຂົ້າຈາກ ປະເທດໄທ ແລະ ອົດສະຕາລີ້. ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການ ສຳຫລັບທຸກໆທ່ານ ທີ່ຕ້ອງການ ຫຼັງຄາອາລູຊິ້ງ - ປະຕູເຫຼັກມ້ວນ ໃຊ້ໃນຕຶກອາຄານ, ຫຼັງຄາບ້ານ, ຫ້ອງແຖວ ຫຼື ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ...ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ປະຫຍັດພະລັງງານ ໃນອາຄານໄດ້ດີ, ສຽງບໍ່ດັງ,ສວຍງາມທົນທານ,ມີຫຼາຍສີໃຫ້ທ່ານເລືອກ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຄວາມຊຳນານ ໃນການກໍ່ສ້າງ ໂກດັງ ຫຼື ສາງ ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຄົບວົງຈອນ, ອອກແບບໂຄງສ້າງໂດຍມືອາຊີບ, ຕິດຕັ້ງທຸກລະບົບຄົບວົງຈອນ.

ຮ້ານສົມສັກ ການຊ່າງຮຸ່ງຈະເລີນ

ຮ້ານສົມສັກ ການຊ່າງຮຸ່ງຈະເລີນ

business Construction

ຮ້ານ ຜ້າກັ້ງ ຈິ່ງຕຽນ

ຮ້ານ ຜ້າກັ້ງ ຈິ່ງຕຽນ

business Construction

ຮ້ານວຽງລອງ ຂາຍເຫຼັກຮູບປະພັນ - ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

ຮ້ານວຽງລອງ ຂາຍເຫຼັກຮູບປະພັນ - ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

business Construction

ຮ້ານ ອາມິງ ຈຳໜ່າຍແກ້ວ ແລະ ແກ້ວສີລະປະກຳ

ຮ້ານ ອາມິງ ຈຳໜ່າຍແກ້ວ ແລະ ແກ້ວສີລະປະກຳ

business Construction

ຮ້ານເກດທະລາ ເຫຼັກດັດ ອີຕາຫລີ

ຮ້ານເກດທະລາ ເຫຼັກດັດ ອີຕາຫລີ

business Construction

ບໍລິສັດເຫຼັກແອວເຄ ຈະເລີນຊັບ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິສັດເຫຼັກແອວເຄ ຈະເລີນຊັບ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

business Construction

Phakhao Village, Xaithany District, Vientaine Capital, Lao PDR. Tel: 021 716 088, 030 580 5555

ບໍລິສັດ ທໍ່ນ້ຳລາວ

ບໍລິສັດ ທໍ່ນ້ຳລາວ

business Construction

ຮ້ານຂາຍເຫຼັກ ໜອງພະຍາ

ຮ້ານຂາຍເຫຼັກ ໜອງພະຍາ

business Construction

ຮ້ານ ຈົ່ງຫົວ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

ຮ້ານ ຈົ່ງຫົວ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

business Construction

+ ພິເສດສຸດທ່ານມາຊື້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຮ້ານ ຈົ່ງຫົວ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ໃນມູນຄ່າ 5,000,000 ກີບ ຂື້ນໄປ ໄດ້ຮັບຂອງແຖມທັນທີ ກະເປົ່າ 1ໜ່ວຍ

ທອງແກ້ວ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

ທອງແກ້ວ ຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ

business Construction

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube