Sales

ບໍລິສັດ ຫນຶ່ງການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ One Trading Co.,LTD

1314 READ
ບໍລິສັດ ຫນຶ່ງການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ One Trading Co.,LTD

kaoliew Road; Sibounhueng thong Village; Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: 021 250 630, Fax: 021 214 542; Web: www.onetrading-lao.com

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພື່ອປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທຸກທ່ານ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນ: ເຊບ-ວັນ, ເຊບ-ທີ-ຄັດ ແລະ ສະຕາເວວ໌ ແລະ ສິນຄ້າອີກຫຼາກຫຼາຍລາຍການໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ດ້ວຍສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານລະດັບສາກົນທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍການບໍລິການທີ່ສຸພາບໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເປັນກັນເອງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າມາ 20 ກວ່າປີ. => ສິນຄ້າດີ, ມີຄຸນນະພາບ, ສິນຄ້າຂອງແທ້ຕ້ອງ ບໍລິສັດ ໜຶ່ງການຄ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ເທົ່ານັ້ນ!!!

ໝາກບານດັບໄຟ ອັດຕະໂນມັດ ອີໄລດ໌ໄຟ

ໝາກບານດັບໄຟ ອັດຕະໂນມັດ ອີໄລດ໌ໄຟ

* ໝາກບານດັບໄຟ * ຄວນຕິດຕັ້ງໝາກບານໄວ້ບ່ອນທີ່ມີຈຸດສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອັກຄີໄພ ແລະ ໝາກບານດັບໄຟ ຈະທຳງານພາຍໃນເວລາ 3ວິນາທີ ເມື່ອສຳຜັດກັບແປວໄຟ: 1. ໝາກບານດັບເພີງມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານເຖິງ 5 ປີ; 2. ມີນ້ຳໜັກເບົາ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ສູງອາຍຸ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເກັບຮັກສາໄດ້ງ່າຍ; 3. ເປັນຍາມເຝົ້າລະວັງ ແລະ ດັບໄຟ ອັດຕະໂນມັດ 24 ຊົ່ວໂມງເມື່ອເກີດມີໄຟໄໝ້; 4. ສາມາດໃຊ້ດັບໄຟທີ່ເກີດຈາກໄມ້, ເຈ້ຍ, ພຣາສຕິກ, ແກ໋ສ, ໄຂມັນ, ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແລະ ອື່ນໆ; ອັກຄີໄພ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ເຊິ່ງໃຜກໍ່ບໍ່ສາມາດຮູ້ລ່ວງຫນ້າໄດ້ວ່າ ຈະເກີດຂື້ນຢູ່ໃສ ແລະ ເກີດຂື້ນກັບໃຜ ແຕ່ເຮົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍ ໝາກບານໄຟ ELIDE FIRE ສະນັ້ນ ສູນບໍລິການ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ໝາກບານເບໄຟ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ເຖິງບັນດາ ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຈາກ ອັກຄີໄພ ແລະ ໄດ້ຊົມໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນດີ ມີຄຸນນະພາບ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກ. ຂອງແທ້ຕ້ອງ ໜຶ່ງການຄ້າ ເທົ່ານັ້ນ! Tel: 021 250 630, 020 5559 9019

ໝາກບານດັບໄຟ ອັດຕະໂນມັດ ອີໄລດ໌ໄຟ

ໝາກບານດັບໄຟ ອັດຕະໂນມັດ ອີໄລດ໌ໄຟ

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ໄຟເບີຣ໌

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ໄຟເບີຣ໌

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກ ອາເມລິກາ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມນ້ຳຫນັກ, ຊ່ວຍການຂັບຖ່າຍ, ຂັບສານຜິດໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍຄາຍຄວາມຄຽດ ( ຫຸ່ນດີ ຜິວດີ ລ້າງລຳໄສ້ ຂັບສານຜິດ ນອນຫລັບສະບາຍ ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສຸຂະພາບດີ 7 ພະລັງ )

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ຈິນເສ໌ງ

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ຈິນເສ໌ງ

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າ ຈາກເກົາຫລີ : ແຂງ ໃຫຍ່ ທົນ, ແກ້ເມົາຄ້າງ, ຊ່ວຍສະລໍຄວາມສະລາ, ກະຕຸ້ນອາລົມທາງເພດ ( ຫຸ່ນດີ ຫລໍ່ເຟີມ ເສີມຄວາມເປັນຊາຍ )

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ ໂກໂກ້ອະບາໂລນ

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ ໂກໂກ້ອະບາໂລນ

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກ ເນເທີແລນ໌, ຟູ ຟິດ ຜິວງາມ ຫຸ່ນດີ, ຮູບຮ່າງກະຊັບໄດ້ສັດສ່ວນ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາປົກກະຕິ, ກະຕຸ້ນຮໍໂມນຜູ້ຫຍິງ ( 4ພະລັງ ແຫ່ງຄວາມງາມ )

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ຄອນລາເຈນ

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ຄອນລາເຈນ

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກ ຝຣັ່ງ, ຜິວຂາວໃສ, ຜິວເດັ້ງ ເຕັງຕຶງ, ລົດຟ້າ ກະ ຈຸດດ້າງດຳ, ບອກລາຕີນກາ, ຮອຍຫ່ຽວ * ລືມໄປເລີຍວ່າເຄີຍດຳ *

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ແອນ-ຄາລ໌ນິທີນ

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ແອນ-ຄາລ໌ນິທີນ

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກ ສະວິດເຊີແລນ: ລະບົບເຜົາຜານໄຂມັນ, ຈ່ອຍ ຫຸ່ນຟິດ, ໜ້າທ້ອງຍຸບ ແຂນ - ຂາລຽວ, ຜິວງາມ ຫຸ່ນຟິດ ພິຊິດໃຈຊາຍ

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ໂຟເລຕ

ສະຕາຣ໌ເວນລ໌ໂຟເລຕ

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກ ອາເມຣິກາ, ບຳລຸງສະໝອງ, ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳ, ຜິວຂາວໃສເດັງເຕັງຕຶງ

ຢາສີຟັນສະຫມູນໄພ ໄບຣ໌ສະຕາຣ໌

ຢາສີຟັນສະຫມູນໄພ ໄບຣ໌ສະຕາຣ໌

ຢາສີຟັນສະຫມູນໄພ ໄບຣ໌ສະຕາຣ໌ ມີ 7 ສັບພະຄຸນທີດີໃນຊ່ອງປາກ: ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂາວສະອາດ, ຮັກສາເຫືອກ, ປ້ອງກັນຟັນຜຸ, ກຳຈັດກິ່ນປາກ, ກິ່ນປາກຫອມສົດຊື່ນ, ກຳຈັດຄາບຫີນປູນ, ຊ່ວຍລົດອາການສຽວຟັນ

ສະບູ່ ໄບຣ໌ສະຕາຣ໌ ກູຕ້າໄວທ໌

ສະບູ່ ໄບຣ໌ສະຕາຣ໌ ກູຕ້າໄວທ໌

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກ ຝຣັ່ງເສດ, ຜິວຂາວໃສ, ສະລາຍຝ້າ, ລະເບີດຂີ້ໄຄ, ສານສະກັດຈາກກູຕ້າເຂັ້ມຂົ້ນ ( ເຜີຍຜິວສວຍສຸຂະພາບດີ ເປັ່ງປະກາຍມີອໍຣ່າ )

ສະບູ່ ລະເບີດຂີ້ໄຄ ໄບຣ໌ສະຕາຣ໌ອໍຣ່າ ອາຣ໌ບູຕີນ

 ສະບູ່ ລະເບີດຂີ້ໄຄ ໄບຣ໌ສະຕາຣ໌ອໍຣ່າ ອາຣ໌ບູຕີນ

ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າຈາກ ຝຣັ່ງເສດ, ຜິວຂາວໃສ, ສະລາຍຝ້າ, ລະເບີດຂີ້ໄຄ, ມີສານສະກັດຈາກ ກອງຣ໌ບູຕີນ ແລະ ສາຣ່າຍ 4 ຊະນິດ * ຂາວໄວ - ຂີ້ໄຄກະເຈີງ *

ສະຫມຸນໄພສົມຈິດ

ສະຫມຸນໄພສົມຈິດ

ຜະລິດຕະພັນເບິ່ງແຍງເສັ້ນຜົມ ສະຫມຸນໄພສົມຈິດ

ຢາຫລົດກົດໄຫຼຍ້ອນ Najure Life

 ຢາຫລົດກົດໄຫຼຍ້ອນ Najure Life

ເໝາະສຳຫລັບ ຜູ້ທີ່ມີພາວະກົດໄຫຼຍ້ອນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອາການໂລກກະເພາະອາຫານ

ຢານ້ຳສະຫມຸນໄພໄທ-ຈີນ ສູດສີຂຽວ

ຢານ້ຳສະຫມຸນໄພໄທ-ຈີນ ສູດສີຂຽວ

ສະຫມຸນໄພຫຼັກ ມີ: ຢານ້ຳສະຫມຸນໄພ "ທະນະທອນ" ສະກັດຈາກສະຫມຸນໄພເກືອບ 100 ຊະນິດ, "ຖັ່ງເຊົ່າ" ໄວອາກ້າແຫ່ງເທືອກເຂົາຫິມາໄລ ( ຊ່ວຍເພີມຈຳນວນຂອງສະເປີມໃນອາສຸຈິ ເພີມສະມັດທະພາບທາງເພດໄດ້ດີ, ບຳລຸງກຳລັງ ); " ປາເກັກ " ສະຫມຸນໄພທີ່ຜູ້ຊາຍຄູ່ຄວນ ( ຊ່ວຍລົດອາການປວດເໝື່ອຍ, ເສີມການເຮັດວຽກຂອງໄຕ, ເພີນພະລັງທາງເພດ ); " ໂສມຄົນ " ຢາອາຍຸວັດທະນະ ( ແກ້ປັດສະວະຂັດ, ເພີມລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມແກ່ ).

ຢານ້ຳສະຫມຸນໄພໄທ-ຈີນ ສູດສີແດງ

ຢານ້ຳສະຫມຸນໄພໄທ-ຈີນ ສູດສີແດງ

ສະຫມຸນໄພຫຼັກ ມີ: ຢານ້ຳສະຫມຸນໄພ "ທະນະທອນ" ສະກັດຈາກສະຫມຸນໄພເກືອບ 100 ຊະນິດ, " ເອີ໊ຍະປໍເຊົ່າ " ສະຫມຸນໄພດີໆທີີ່ຜູ້ຫຍິງຄູ່ຄວນ ( ປັບສະພາບຜິວໃຫ້ເດັ່ງຕຶງກະຊັບ, ຊ່ວຍກຳຈັດຝ້າ ກະ ຈຸດດ້າງດຳ, ຊ່ວຍລົດອາການລະດູຂາວ ); " ເສັ໊ກຕີ່ " ( ແກ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ຜົມດົກດຳ, ແກ້ໄຕອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ, ແກ້ໂລກຣູມາຕອຍຄ໌, ບຳລຸງສາຍຕາ ); " ເກສອນ " ປ້ອງກັນສະຫມອງເສື່ອມ, ແກ້ອາການທຽວເບົ່າດຸ, ບຳລຸງຫົວໃຈ ແກ້ລົມ ແກ້ໄຂ້; " ເຫັດຫລີນຈື " ພະລັງມະຫັດສະຈັນ ( ຕ້ານເນື້ອຫງອກ ແລະ ມະເຮັງ, ລົດນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫລະ ).

ແຊມພູສະຫມຸນໄພ ໄບຣ໌ສຕາຣ໌

ແຊມພູສະຫມຸນໄພ ໄບຣ໌ສຕາຣ໌

ຊ່ວຍບຳລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງແຮງ ດົກດຳ ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ.

Safe T Cut Smart S Two

Safe T Cut Smart S Two

ຂະຫນາດໄຟ 32A ;

Saf T Cut EB02

Saf T Cut EB02

ຂະຫນາດໄຟ 30A

Safe one

Safe one

ຂະຫນາດໄຟ 32A

Safe T Cut Smart Plus One

Safe T Cut Smart Plus One

ຂະຫນາດໄຟ 63A

RCD Plug CQP 26 L

RCD Plug CQP 26 L

ຂະຫນາດໄຟ 16A

KingTec KT 2 - 4

KingTec KT 2 - 4

ຂະຫນາດໄຟ 32A

Smart Plug

Smart Plug

ສະຫນາດໄຟ 16A

Com ຮັບກະແສໄຟ

Com ຮັບກະແສໄຟ

ຂະຫນາດໄຟ 60A/100A

ຊູໄຮຈູນ ເຄື່ອງສຽງແລະໄຟແສງສີຄຸນນະພາບດີ

ຊູໄຮຈູນ ເຄື່ອງສຽງແລະໄຟແສງສີຄຸນນະພາບດີ

Sales

ຮ້ານດັບເບີ້ນ ຢູເຈ

ຮ້ານດັບເບີ້ນ ຢູເຈ

Sales

ຮ້ານ ສຸກຈະເລີນວັນດີ

ຮ້ານ ສຸກຈະເລີນວັນດີ

Sales

ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີຕິດຕໍ່: 020 2222 2441

ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ  Gree in laos

ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ Gree in laos

Sales

ສະຖານທີ່: ບ້ານຫົວຂົວ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໂທ: 021 413 099, 021 265 647

ບໍລິສັດ ຫນຶ່ງການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ One Trading Co.,LTD

ບໍລິສັດ ຫນຶ່ງການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ One Trading Co.,LTD

Sales

kaoliew Road; Sibounhueng thong Village; Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: 021 250 630, Fax: 021 214 542; Web: www.onetrading-lao.com

TSR LAO CO.,LTD ( ບໍລິສັດ ທີເອັສອາ ລາວ ຈຳກັດ )

TSR LAO CO.,LTD ( ບໍລິສັດ ທີເອັສອາ ລາວ ຈຳກັດ )

Sales

ADDRESS: Kamphaengmeuang Road, Thatluang Tai Village, Saysettha District, Vientaine Capital, Lao PDR. Tel: +856 21 457 049 - 111 Web: www.tsrlao.com

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube