PROVINCE ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໂຮງແຮມ ງາມລາວ Charming Lao Hotel

1315 READ
ໂຮງແຮມ ງາມລາວ Charming Lao Hotel

Vanghai Village, Xay District,Oudomxay Province, Lao PDR Tel: +856 20 2396 6333, 020 2396 8222, 020 2320 6555 Tel: +856 081 212 881-3. Email: sales@charminglaoshotel.com; Web Site: www.charminglaoshotel.com

ຍິນດີຕອນຮັບແຂກທຸກທ່ານ ທັງແຂກພາຍໃນ ແລະ ແຂກຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບໍລິການທ່ານ ໃຫ້ພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສະບາຍໃນການພັກຜ່ອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ພ້ອມກິດຈະກໍາອີກຫຼາຍລາຍການໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານໃຫ້ພົບກັບຄວາມຕຶ່ນເຕັ່ນ ແລະ ໄດ້ຊົມວິວທີ່ສວຍ ພ້ອມກັບບັນຍາກາດທີ່ສົດຊື່ນຫົວໃຈ ເມື້ອທ່ານມາສໍາພັດດ້ວຍຕົວທ່ານ ທີ່ໂຮງແຮມ ງາມລາວ Charming Lao Hotel

VIP Corner Suite Room

VIP Corner Suite Room

VIP Center Suite Room

VIP Center Suite Room

VIP View Suite Room

VIP View Suite Room

Deluxe Twin Room

Deluxe Twin Room

Deluxe King Room

Deluxe King Room
ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍລີ ປາກແບງ ລອສ໌ Sanctuary Pakbeng Lodge

ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍລີ ປາກແບງ ລອສ໌ Sanctuary Pakbeng Lodge

PROVINCE ແຂວງອຸດົມໄຊ

ສະຖານທີຕັ້ງ: ບ້ານດອນຄຳ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ Tel: +856 81 212 304

LE Grand Pakbeng Resort

LE Grand Pakbeng Resort

PROVINCE ແຂວງອຸດົມໄຊ

Contact us: +856-81-214036; Location: Ban Donkham, Pakbeng District, Oudomxai Province, Laos PDR. Web: www.legrandpakbeng.com

ນ້ຳກັດ ຢໍລາປາ Namkat Yorla Pa

ນ້ຳກັດ ຢໍລາປາ Namkat Yorla Pa

PROVINCE ແຂວງອຸດົມໄຊ

Fan Village, Xai District, Oudomxai Province, Lao PDR. Tel: 081 219 666, 020 5556 4359 WhatsApp: 020 5556 4359 Web: www.namkatyorlapa.com

ໂຮງແຮມ ງາມລາວ Charming Lao Hotel

ໂຮງແຮມ ງາມລາວ Charming Lao Hotel

PROVINCE ແຂວງອຸດົມໄຊ

Vanghai Village, Xay District,Oudomxay Province, Lao PDR Tel: +856 20 2396 6333, 020 2396 8222, 020 2320 6555 Tel: +856 081 212 881-3. Email: sales@charminglaoshotel.com; Web Site: www.charminglaoshotel.com

ນ້ຳພາກສະບາຍດີ

ນ້ຳພາກສະບາຍດີ

PROVINCE ແຂວງອຸດົມໄຊ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເບີຕິດຕໍ່: 020 2868 9789

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube