marketing Sales

ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ Gree in laos

990 READ
ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ  Gree in laos

ສະຖານທີ່: ບ້ານຫົວຂົວ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໂທ: 021 413 099, 021 265 647

ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍແອ GREE ໜືງດຽວໃນ ສປປ ລາວ ຍິນດີຕອນຮັບລູກຄ້າທຸກທ່ານ ເຂົ້າສູ່ ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜືງໃນການຊ່ວຍປະຍັດລາຍຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່່ານ ພ້ອມກັບມອບຄວາມສຸກ ແລະ ເຢັນສະບາຍ ສົດຊື່ນໃນທຸກໆມື້ ເພາະແອ GREE ຂອງພວກເຮົາປະຫຍັດໄຟ ໄຟບໍ່ພໍ່ກໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ງຽບສະຫງົບ, ທົນທານ, ມາດຕະຖານສາກົນ ຮັບປະກັນຫຼັງການຂາຍພາຍໃນໜືງປີ ບໍ່ວ່າຈະເປເພ ຫຼື ແອບໍ່ເຢັນ ທາງຮ້ານເຮົາກໍບໍລິການເຖິ່ງທີ່ ບໍລິການທັງຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍສົ່ງ ພ້ອມບໍລິການຕິດຕັ້ງເຖິ່ງທີ່ໃນລາຄ່າທີ່ສະບາຍສະບາຍ.

ພິເສດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 9 ຈົນຮອດເດືອນ 12 ຂອງປີ 2018 ນີ້ ມີການລຸ້ນໂຊກຫຼາກຫຼາຍລາງວັນ ພຽງແຕ່ຊື້ ແອ 1 ໜ່ວຍ ທີ່ີໜ້າຮ້ານ ຈະໄດ້ຮັບໃບຊຽງໂຊກ 1 ໃບທັນທີ່ ນອກນີ້ ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ ຂອງພວກເຮົາຍັງມີຕົວແທນຈໍາໜ່າຍທົ່ວປະເທດລາວອີກດ້ວຍ.

ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ  Gree in laos

ບໍລິສັດ ເຂັມພອນ ເຄື່ອງເຢັນ Gree in laos

marketing Sales

ສະຖານທີ່: ບ້ານຫົວຂົວ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໂທ: 021 413 099, 021 265 647

ຊູໄຮຈູນ ເຄື່ອງສຽງແລະໄຟແສງສີຄຸນນະພາບດີ

ຊູໄຮຈູນ ເຄື່ອງສຽງແລະໄຟແສງສີຄຸນນະພາບດີ

marketing Sales

ບໍລິສັດ ຫນຶ່ງການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ One Trading Co.,LTD

ບໍລິສັດ ຫນຶ່ງການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ One Trading Co.,LTD

marketing Sales

kaoliew Road; Sibounhueng thong Village; Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: 021 250 630, Fax: 021 214 542; Web: www.onetrading-lao.com

TSR LAO CO.,LTD ( ບໍລິສັດ ທີເອັສອາ ລາວ ຈຳກັດ )

TSR LAO CO.,LTD ( ບໍລິສັດ ທີເອັສອາ ລາວ ຈຳກັດ )

marketing Sales

ADDRESS: Kamphaengmeuang Road, Thatluang Tai Village, Saysettha District, Vientaine Capital, Lao PDR. Tel: +856 21 457 049 - 111 Web: www.tsrlao.com

ຮ້ານ ມູນປະເສີດແອເຢັນ

ຮ້ານ ມູນປະເສີດແອເຢັນ

marketing Sales

ຮ້ານດັບເບີ້ນ ຢູເຈ

ຮ້ານດັບເບີ້ນ ຢູເຈ

marketing Sales

ມິດຕະພາບແອ

ມິດຕະພາບແອ

marketing Sales

ສຸກສະບາຍການຄ້າ

ສຸກສະບາຍການຄ້າ

marketing Sales

ຮ້ານ ສຸກຈະເລີນວັນດີ

ຮ້ານ ສຸກຈະເລີນວັນດີ

marketing Sales

ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີຕິດຕໍ່: 020 2222 2441

ຮ້ານແສງເດືອນ ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ

ຮ້ານແສງເດືອນ ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ

marketing Sales

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube