Tourism

New Arina Stadium

434 READ
New Arina Stadium

ສະຖານທີ່: ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໂທ: 021 480 913. 020 2881 2211

NEW ARENA Vientiane Sport Complex ຍິນດີຕອນຮັບລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທຸກໆທ່ານໃຫ້ພົບຄວາມສະດວກສະບາຍ ມ່ວນຊື່ນ ມີຄວາມສຸກພ້ອມກັບສຸຂະພາບທີ່ດີ ເພາະພວກເຮົາ NEW ARENA ມີທັງເດີ່ນກິລາບານເຕະ 2 ເດີ່ນທີ່ພ້ອມບໍລິການ ມີສະລອຍນໍ້າຫຼາຍຂະໜາດໄວ້ຄ່ອຍບໍລິການທຸກທ່ານພ້ອມພະນັກງານທີ່ຄ່ອຍລະວັງຄວາມປອດໄພ ມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍລາຍການ ມີດົນຕີ ແລະ ຫ້ອງຄາຣາໂອເກະທີ່ພ້ອມຈະມອບຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ກັບທ່ານ ມີເຄື່ອງດຶ່ມຫຼາກຫຼາຍປະເພດທັງເຄື່ອງດຶ່ມເກືອແຮ່ ສໍາລັບການອອກກໍາລັງກາຍເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທຸກທ່ານ * ກິລາຄືຢາວິເສດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທຸກໆທ່ານ * *** ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ***

New Arina Stadium

New Arina Stadium

Tourism

ສະຖານທີ່: ບ້ານວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໂທ: 021 480 913. 020 2881 2211

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube