business Printing Press

ໂຮງພິມ ສີສະຫວາດ

1020 READ
ໂຮງພິມ ສີສະຫວາດ

ສະຖານທີ່: ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 315 847, 020 5551 7842, 020 2220 1714. ແຟັກ: 021 315 846

ຍິນດີຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ທັງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈງານພິມທີ່ດີ ໄດ້ຄຸນນະພາບ ໄດ້ມາດຕະຖານ ສີສັນສົດໃສ ແລະ ຄົມຊັດ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນງານພິມຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ຂະໜາດໃຫຍ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ ສະຫຼາກ ສະຕິກເກີ້ ແຜ່ນພັບໂບຊົວຣ ຈົນເຖິງ ຖົງເຈ້ຍ ປະຕິທິນ ແລະ ອຶ່ນໆ ນອກນີ້ ລູກຄ້າທ່ານໃດ ສົນໃຈຢາກອອກແບບ ສະຫຼາກ ສະຕິກເກີ້ ໂຮງພິມສີສະຫວາດ ຂອງພວກເຮົາພ້ອມບໍລິການທ່ານ ດ້ວຍຊ່າງພິມທີ່ຜ່ານການເຝຶກຝົນ ແລະ ມີປະສົບການໃນງານພິມທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຊຳນິຊຳນານພິຖີພິຖັນສູງ ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ພວກເຮົານໍາໃຊ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນສີ ແລະ ເຈ້ຍ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຄັດສັນເປັນຢ່າງດີເພື່ອງານພິມທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ *** ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ຄືການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ຄິດເຖິງງານພິມທີ່ດີສີສັນສວຍງານຄົມຊັດໃຫ້ຄິດເຖິງໂຮງພິມ ສີສະຫວາດ ເພາະພວກເຮົາຄົບເຄື່ອງເລື່ອງງານພິມ ***

ໂຮງພິມ ສີສະຫວາດ

ໂຮງພິມ ສີສະຫວາດ

business Printing Press

ສະຖານທີ່: ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ, ບ້ານທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 315 847, 020 5551 7842, 020 2220 1714. ແຟັກ: 021 315 846

ບໍລິສັດ ສິ້ວຈະເລີນ ປ້າຍ ແລະ ການພິມ

ບໍລິສັດ ສິ້ວຈະເລີນ ປ້າຍ ແລະ ການພິມ

business Printing Press

ບ.ໄຊສະຫວ່າງ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 2333 3718

ຮ້ານ ສຸພາພອນ ພິມປ້າຍ - ບັດເຊີນ

ຮ້ານ ສຸພາພອນ ພິມປ້າຍ - ບັດເຊີນ

business Printing Press

ບໍລິສັດ ແມັກມີເດຍ

ບໍລິສັດ ແມັກມີເດຍ

business Printing Press

ບ.ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 5555 5095

ຮ້ານ ກຣີນຊາຍ Green sing & Printing

ຮ້ານ ກຣີນຊາຍ Green sing & Printing

business Printing Press

ລຸ້ງນະພາ ການພິມ

ລຸ້ງນະພາ ການພິມ

business Printing Press

ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 020 2988 3898

ດາວວອນ ການພິມ ແລະ ປ້າຍ

ດາວວອນ ການພິມ ແລະ ປ້າຍ

business Printing Press

ບ.ດົງໂດກ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນວຽງຈັນ ໂທ. 030 499 5585

ບໍລິສັດ ລາວກຼາບຟິກ

ບໍລິສັດ ລາວກຼາບຟິກ

business Printing Press

ບ.ວຽງຈະເລີນ ມ.ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 020 5880 8555

ຮ້ານ ເມດຕາ ປ້າຍ

ຮ້ານ ເມດຕາ ປ້າຍ

business Printing Press

ມຸງຄຸນປ້າຍ ແລະ ການພິມ

ມຸງຄຸນປ້າຍ ແລະ ການພິມ

business Printing Press

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube