Tourism ຣີສອດ

ສາຍບົວ ຣີສອດ

597 READ
ສາຍບົວ ຣີສອດ

ສະຖານທີ່: ບ້ານໂນນແສງຈັນ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 2889 4997

ຍິນດີຕ້ອນຮັບແຂກທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າສູ່ ສາຍບົວຣີສອດ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ໃນການພັກຜ່ອນໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ສະບາຍ ແລະ ສໍາພັດກັບທໍາຊາດແບບສົດຊື່ນຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະພວກເຮົາມີ ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຕຶ່ນເຕັ້ນ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃນຫຼາຍກິດຈະກໍາໄວ້ຄ່ອຍໃຫ້ທ່ານມາສໍາພັດດ້ວຍຕົວທ່ານ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນມີຕູບ 29 ຕູບທີ່ມີຄວາມສະອາດ ສະດວກສະບາຍ ມີຫ້ອງພັກຫຼາຍເຖິງ 39 ຫ້ອງພັກ ບໍລິການດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ວ່ອງໄວ ມີຫ້ອງຄາຣາໂອເກະ 5 ຫ້ອງທີ່ພ້ອມມອບຄວາມບັນເທິງ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ພ້ອມກັບອາຫານທີ່ມີຄວາມແຊບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ສາຍບົວຣີສອດ ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ *** ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ ທີ່ຈະພົບກັບຄວາມສຸກໃນການພັກຜ່ອນ ແບບທີ່ທ່ານຈະຄາດຄິດໄດ້ ຖ້າພ້ອມແລ້ວກໍເຊີນເລີຍ ທີ່ສາຍບົວ ຣີສອດ ພວກເຮົາພ້ອມບໍລິການທ່ານແລ້ວ ***

Waiting Room

Waiting Room

ມີຫ້ອງພັກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄວ້ສຳລັບຮອງຮັບລູກຄ້າ

ຫ້ອງພັກຕຽງດ່ຽວ

ມີຫ້ອງນ້ຳສະອາດໄວ້ຄອຍບໍລິການ

KARAOKE ROOM

KARAOKE ROOM

ຫ້ອງຄາຣາໂອເກະສຳລັບຮອງຮັບລູກຄ້າ

ຫ້ອງຄາຣາໂອເກະທີ່ກວ້າງຂວາງ

ຕູບໄວ້ສຳລັບນັ່ງຊິວ

ລີສອດ ພາດານາ

ລີສອດ ພາດານາ

Tourism ຣີສອດ

ບ.ນາຄູນ ມ.ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ. 030 5431 569

ສາຍບົວ ຣີສອດ

ສາຍບົວ ຣີສອດ

Tourism ຣີສອດ

ສະຖານທີ່: ບ້ານໂນນແສງຈັນ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 2889 4997

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube