Tourism ຣີສອດ

ສາຍບົວ ຣີສອດ

351 READ
ສາຍບົວ ຣີສອດ

ສະຖານທີ່: ບ້ານໂນນແສງຈັນ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 2889 4997

ຍິນດີຕ້ອນຮັບແຂກທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າສູ່ ສາຍບົວຣີສອດ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ໃນການພັກຜ່ອນໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ສະບາຍ ແລະ ສໍາພັດກັບທໍາຊາດແບບສົດຊື່ນຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະພວກເຮົາມີ ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຕຶ່ນເຕັ້ນ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃນຫຼາຍກິດຈະກໍາໄວ້ຄ່ອຍໃຫ້ທ່ານມາສໍາພັດດ້ວຍຕົວທ່ານ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນມີຕູບ 29 ຕູບທີ່ມີຄວາມສະອາດ ສະດວກສະບາຍ ມີຫ້ອງພັກຫຼາຍເຖິງ 39 ຫ້ອງພັກ ບໍລິການດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ວ່ອງໄວ ມີຫ້ອງຄາຣາໂອເກະ 5 ຫ້ອງທີ່ພ້ອມມອບຄວາມບັນເທິງ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ພ້ອມກັບອາຫານທີ່ມີຄວາມແຊບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ສາຍບົວຣີສອດ ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ *** ທ່ານພ້ອມແລ້ວບໍ ທີ່ຈະພົບກັບຄວາມສຸກໃນການພັກຜ່ອນ ແບບທີ່ທ່ານຈະຄາດຄິດໄດ້ ຖ້າພ້ອມແລ້ວກໍເຊີນເລີຍ ທີ່ສາຍບົວ ຣີສອດ ພວກເຮົາພ້ອມບໍລິການທ່ານແລ້ວ ***

Waiting Room

Waiting Room

ມີຫ້ອງພັກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄວ້ສຳລັບຮອງຮັບລູກຄ້າ

ຫ້ອງພັກຕຽງດ່ຽວ

ມີຫ້ອງນ້ຳສະອາດໄວ້ຄອຍບໍລິການ

KARAOKE ROOM

KARAOKE ROOM

ຫ້ອງຄາຣາໂອເກະສຳລັບຮອງຮັບລູກຄ້າ

ຫ້ອງຄາຣາໂອເກະທີ່ກວ້າງຂວາງ

ຕູບໄວ້ສຳລັບນັ່ງຊິວ

ສາຍບົວ ຣີສອດ

ສາຍບົວ ຣີສອດ

Tourism ຣີສອດ

ສະຖານທີ່: ບ້ານໂນນແສງຈັນ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 2889 4997

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube