Hospital ໂຮງໝໍ

ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ

1280 READ
ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ

Kaysone Phonvihan avenue, Chommany, Xaysettha, Vientiane Capital Laos PDR. Tel: 030 99 66 999

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານເຂົ້າສູ່ ໂຮງ​ໝໍ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ວຽງ​ຈັນ​ເປັນ​ໂຮງ​ໝໍ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການກວດ​ແລະ​ປີ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ແລະ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ.ໂຮງ​ໝໍ​ຂອງພວກເຮົາໄດ້​ໃສ່​ໃຈ​ເປັນ​ພີ​ເສດ​ໃຫ້​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ,ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ,ໃກ້​​ຊິດຕິດ​ແທດ​ແລະ​ມີນ້ຳ​​ໃຈໄມ​ຕິ​ຈິດ.ນອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ແລ້ວ​ສະ​ມາ​ຊີກ​ທຸກ​ຄົນ​ໃນ​ໂຮງ​ໝໍ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ-​ວຽງ​ຈັນ ຍັງ​ໄ​ດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ເຖີງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ,ຕົນ​ເອງ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຄົນ​ຮັບ​ຮູ້​ແລະ​ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດ້ານ​ການ​ການ​ແພດ,ເຂົ້າ​ໃຈ​ແລະ​​ຮັບ​ຮູ້​ເຖີງ​ທຸກ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ. ໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນແມ່ນມີລາຄາຄ່າບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ, ສອດຄ່ອງກັບປະຊາຊົນ, ໃນທີ່ນີ້ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີແລະມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ. ໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍ່ຄືປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ.

BLL Hospital- ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ-ເກົາຫຼີ

BLL Hospital- ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ-ເກົາຫຼີ

Hospital ໂຮງໝໍ

ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ

ໂຮງໝໍ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ

Hospital ໂຮງໝໍ

Kaysone Phonvihan avenue, Chommany, Xaysettha, Vientiane Capital Laos PDR. Tel: 030 99 66 999

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube