Savannakhet Province

ເຮືອນພັກ ລີນ້າ

412 READ
ເຮືອນພັກ ລີນ້າ

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີເໜືອ,ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ. ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໂທ:020 9940 9225, 5564 0679

ຍິນດີຕ້ອນຮັບແຂກທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າສູ່ ເຮືອນພັກ ລີນ້າ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການທຸກໆທ່ານ ໃຫ້ພົບກັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມສຸກ ໃນການພັກຜ່ອນ ດ້ວຍບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ແລະ ພ້ອມບໍລິການທ່ານ 24 ຊົ່ວໂມງ. ມີຫ້ອງພັກທີ່ສະອາດງາມຕາ ລາຄາເປັນກັນເອງ.

ZENY SPA ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

ZENY SPA ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

Savannakhet Province

ສະຖານທີ່: ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ສັນຕິພາບ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ ສະຫວັນນະເຂດ Tel : 0209572 9888 - 0209139 7888

Savanhnakhet Province

Savanhnakhet Province

Savannakhet Province

ກາເຟດາວຮຸ່ງ ຕົ້ມໄກ່ລາດ - ອາຫານ - ຮັບຈັດເຄັກໃນງານດອງ

ກາເຟດາວຮຸ່ງ ຕົ້ມໄກ່ລາດ - ອາຫານ - ຮັບຈັດເຄັກໃນງານດອງ

Savannakhet Province

ບ້ານນາເລົ່າ ນະຄອນໄກ່ສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ. 020 5544 7777

ໂຮງແຮມ ພີລາວັນ

ໂຮງແຮມ ພີລາວັນ

Savannakhet Province

ໂຮງແຮມ ພີລາວັນ

ຮ້ານອາຫານ ແລະ ພັດຕະຄານຮຸ່ງທິບ

ຮ້ານອາຫານ ແລະ ພັດຕະຄານຮຸ່ງທິບ

Savannakhet Province

ບ້ານທ່າເມືອງ ນະຄອນໄກ່ສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂທ. 020 5596 5060

ເຮືອນພັກ ລີນ້າ

ເຮືອນພັກ ລີນ້າ

Savannakhet Province

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີເໜືອ,ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ. ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໂທ:020 9940 9225, 5564 0679

ຮ້ານອາຫານ ສາລາວັນນາ

ຮ້ານອາຫານ ສາລາວັນນາ

Savannakhet Province

ບ້ານໂພນສະຫວັນ ນະຄອນໄກສອນ ສະຫວັນນະເຂດ ໂທ. 020 5564 5111

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube