Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານອາຫານ ວາກິວ Sin dart Wagyu

1421 READ
 ຮ້ານອາຫານ ວາກິວ Sin dart Wagyu

ສະຖານທີຕຕັ້ງ: ບ້ານສະພັງມຶກ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel: 030 536 1137 ; 020 5288 8925

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ ຮ້ານອາຫານ ວາກິວ ເອົາໃຈຄົນທີ່ມັກກິນບຸບເຟ້ ແບບຈຸໃຈ ແບບບໍ່ຈຳກັດເວລາ ກິນໄດ້ບໍ່ອັ້ນ!!! ຕ້ອງມາທີນີ້ ຮ້ານອາຫານ ວາກິວ - ເຄື່ອງທະເລມີ ກຸ້ງ,ຫອຍ,ປູ,ປາ ຫຼາຍໆຢ່າງ ເຕີມອາຫານເລື້ອຍໆ.... - ມີອາຫານປະເພດ ຊີ້ນໝູ,ຊີ້ນງົວ,ຊີ້ນໝັກ - ຕົກທ້າຍດ້ວຍກະແລັມ,ໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ນໍ້າຫວານ + ເປີດຮ້ານ ເວລາ: ຊື້ເປັນຊຸດ 11:00-22:00 ໂມງ - ປະເພດຊິ້ນ 55.000 ກີບ/ໂລ ແຖມຜັກ,ນໍ້າຊຸບ ແລະ ແຈ່ວໃຫ້ພ້ອມ - ປະເພດເຄື່ອງທະເລ 70.000 ກີບ/ໂລ ແຖມແຈ່ວຊີຟູດ (ແຈ່ວສົ້ມ) *** ສະເພາະຊື້ກັບບ້ານ *** * ບຸບເຟ້ 17:00-22:00 ໂມງ * - ຜູ້ໃຫຍ່ 79.000ກີບ ບໍ່ຈຳກັດເວລາ - ເດັກກາງ 80-120cm. 39000ກີບ - ເດັກນ້ອຍ 0-80cm ຟຣີ

Fijiwara

Fijiwara

Tourism ຮ້ານອາຫານ

( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ຮ້ານອາຫານ ເຮືອແພ ເມືອງລາວ

ຮ້ານອາຫານ ເຮືອແພ ເມືອງລາວ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານອາຫານ ຕົ້ມໄກ່ລາດ ຊຽງຂວາງ

ຮ້ານອາຫານ ຕົ້ມໄກ່ລາດ ຊຽງຂວາງ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

 ຮ້ານອາຫານ ວາກິວ Sin dart Wagyu

ຮ້ານອາຫານ ວາກິວ Sin dart Wagyu

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ສະຖານທີຕຕັ້ງ: ບ້ານສະພັງມຶກ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel: 030 536 1137 ; 020 5288 8925

ຮ້ານອາຫານຄອບຄົວ

ຮ້ານອາຫານຄອບຄົວ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ບ.ຂາມງອຍ ມ.ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ.020 5953 3039

Four seasons Restaurant

Four seasons Restaurant

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ເອກສະບາຍດີ ສາຂາ2

ເອກສະບາຍດີ ສາຂາ2

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຫຼຸດສະເພາະ ຊີ້ນດາດ ( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ຮ້ານອາຫານ ຟູມານໂຫຼ Fu Man Lou Restaurant

ຮ້ານອາຫານ ຟູມານໂຫຼ Fu Man Lou Restaurant

Tourism ຮ້ານອາຫານ

( ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ )

ຮ້ານອາຫານສຸດໃຈ

ຮ້ານອາຫານສຸດໃຈ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ສາຂາ1 ບ.ໂພນປ່າເປົ້າ ມ.ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ສາຂາ2 ບ.ທາດຂາວ ມ.ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ Tel: 020 9297 8956

ຮ້ານ ເຈ້ຕ້າ ປີ້ງຄູຄັນນາ

ຮ້ານ ເຈ້ຕ້າ ປີ້ງຄູຄັນນາ

Tourism ຮ້ານອາຫານ

ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງດື່ມ

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube