Cafe The Hacker Coffee

ເດີແຮັກເກີ້ຄອຟຟີ The Hacker Coffee

324 READ
ເດີແຮັກເກີ້ຄອຟຟີ The Hacker Coffee

ສະຖານທີຕັ້ງ: ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ.020 7603 0060 - 020 5541 9361 ເປີດ: 09:00 - 22:00 ໂມງ

ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ The Hacker Coffee ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເຊິ່ງທາງຮ້ານຂອງພວກເຮົາມີຫຼາກຫຼາຍເມນູ ໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານ ຢ່າງຈຸໃຈ ພ້ອມມີບໍລິການFree WiFi, ສະຖານທີສະອາດ, ບັນຍາກາດດີ, ອາຫານແຊບແຊບ, ເຄື່ອງດື່ມຫອມ...ຫວານ...ກົ່ມກ່ອມ ຕ້ອງມາທີ່ນີ້ The Hacker Coffee

ເດີແຮັກເກີ້ຄອຟຟີ The Hacker Coffee

ເດີແຮັກເກີ້ຄອຟຟີ The Hacker Coffee

Cafe The Hacker Coffee

ສະຖານທີຕັ້ງ: ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ.020 7603 0060 - 020 5541 9361 ເປີດ: 09:00 - 22:00 ໂມງ

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube