Hospital ໂຮງໝໍ

BLL Hospital- ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ-ເກົາຫຼີ

1774 READ
BLL Hospital- ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ-ເກົາຫຼີ

BLL Hospital- ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ-ເກົາຫຼີ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການ ເສີມຄວາມງາມ ສັນຍາກຳຕົບແຕ່ງ ຄົບວົງຈອນ ✔️ເສີມດັງ Open Rhinoplasty ✔️ຕາສອງຊັ້ນ ( ຕາຫວານ ) ✔️ຜ່າຕັດ ຍົກະຊັບໜັງຕາ(ສຳລັບຄົນທີ່ໜັງຕາຕົກ) ✔️ກຳຈັດຖົງໄຕ້ຕາ ✔️ສີດໄຂມັນດວງຕາ ✔️ສີດໄຂມັນປັບຮູບໜ້າ Heart Line ✔️ສີດໄຂມັນ ມືຫ່ຽວ ✔️ທຸບໂໜກ Cheekbones Reduce ✔️ຕັດກຣາມ Chin Reduce ✔️Endotine( ດຶງໜ້າຜາກ ) ✔️ດຶງໜ້າ Face Lifting ( ໜ້າຫ່ຽວ) ✔️ດຶງຄໍ neck Lifting ( ຄໍຫ່ຽວຍານ ) ✔️ເສີມນົມ MOTIVA implants ✔️ຜ່າຕັດລົດຂະໜາດນົມ ✔️ ຜ່າຕັດ ຮີມສົບ ( ລົດຂະໜາດຮີມສົບໃຫຍ່ ໃຫ້ບາງ ) ✔️ຜ່າຕັດ ຍົກກະຊັບນົມ ( ນົມຍານ, ສຳລັບ ແມ່ທີ່ລ້ຽງ ລູກດ້ວຍນົມ) ✔️ຜ່າຕັດລົດຂະໜາດຫົວນົມ( ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຫົວນົມ ໃຫຍ່, ຫົວນົມດຳ ) ✔️ເສີມຄາງ ✔️ດູດໄຂມັນໜຽງ ✔️ດູດໄຂມັນແກ້ມ ✔️ດູດໄຂມັນ 360 ອົງສາ (S Line ແຜ່ນຫຼັງ, ແອວ, ໜ້າທ້ອງ)✔️ດູດໄຂມັນສ່ວນເກີນ ( ຕົ້ນແຂນ, ຕົ້ນຂາ )

ໂຮງໝໍ ແມ່ນ້ຳຂອງ

ໂຮງໝໍ ແມ່ນ້ຳຂອງ

Hospital ໂຮງໝໍ

ຖະຫນົນ: 450ປີ, ບ້ານສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 030 98 05 533

BLL Hospital- ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ-ເກົາຫຼີ

BLL Hospital- ໂຮງໝໍ ບິວຕີລາຍ ລາວ-ເກົາຫຼີ

Hospital ໂຮງໝໍ

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube