Ban khamphounphet Coffee

ບ້ານຄຳພູນເພັດ ກາເຟ

180 READ
ບ້ານຄຳພູນເພັດ ກາເຟ

ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5536 6599

Ban Khamphounphet cafe'

Ban Khamphounphet cafe'

ບ້ານຄຳພູນເພັດມີການບໍລິການທ່ານດ້ວຍກາເຟລົດຊາດດີຈາກປາກຊ່ອງ, ມີເມນູເຂົ້າໜົມແບບລາວໆ ແລະ ອາຫານລົດຊາດແຊບໆໄວ້ຄອຍຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ, ເປີດເຮືອນຊົງລາວແຫ່ງນີ້ສຳລັບເປັນສະຖານທີ່ໃນການຖ່າຍຮູບແຕ່ງງານຂອງຄູ່ບ່າວສາວ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຍັງມີການບໍລິການເສີມດ້ານການໃຫ້ເຊົ່າເຄື່ອງເຮັດເຮືອນບຸນເຊັ່ນ : ເຄື່ອງເບັນຈະຣົງ, ອາສະນະສົງ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າຊຸດພື້ນເມືອງຕ່າງໆ, ມີບໍລິການຮັບຈັດງານໝັ້ນ, ງານດອງ, ຮັບຈັດງານລ້ຽງ, ງານສັງສັນ, ກອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍປະມານ 50 ຄົນ ແລະ ມີການຮັບງານລ້ຽງນອກສະຖານທີ່ທີ່ເປັນງານລ້ຽງແບບພາເຂົ້າພື້ນເມືອງແບບລາວໆນຳດ້ວຍ.

ບ້ານຄຳພູນເພັດ ກາເຟ

ບ້ານຄຳພູນເພັດ ກາເຟ

Ban khamphounphet Coffee

ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ + ເບີຕິດຕໍ່: 020 5536 6599

Laolancexang

Laolanexang

ເວັບໄຊຍ໌ ລາວລ້ານຊ້າງ ໂກ໌ຣ ເປັນເສັ້ນທາງແຫ່ງໃໝ່ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳ ໂດຍແມ່ນເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ໂຊຊຽວ ມີເດຍ ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງເທັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດການສ້າງຍອດຂາຍເພີມຂື້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ... ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າລະດັບນັກທຸລະ

© The website cover digital marketing, trends advertising,campaign creative ideas, media,mobile and technology. copyright © 2016 - 2019 Marketing Laolanexang-gold.com All Rights Reserved.

Phonthan Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Laos PDR.TEL : +85630 588 8080 Mobile: +85620 9539 6789

facebook youtube